PRIBOR I ALAT ZA PROIZVODNJU MATICA

Kavez za maticu

Blokator za maticu

Štipaljka za maticu

Markeri za obeležavanje mali i veliki

Cilindar za obeležavanje matice

Matična ćelija

Nosač matične ćelije

Nikot aparat

Igla za presađivanje Inox

Igla za presađivanje plastična

Kineska igla za presađivanje