Kanta za med

Sve kante za med su izrađene od inox-a, u nekoliko različitih zapreminskih veličina.

Kategorija: