Nikot aparat

Nikot aparat za uzgoj i proizvodnju matica, predstavlja set komponenti pomoću kojih se pčelaru omogućuje lakši i brži rad odnosno proizvodnja matičnjaka koja isključuje direktno dodirivanje i presađivanje larvica. Konstrukcija aparata je takva da se dna radiličkih ćelija poklapaju sa osnovama matičnjaka te je time obezbeđeno da matica jaja polaže direknto u osnove matičnjaka.

Nikot aparat za proizvodnju matičnjaka se sastoji:

  • 1 kom. tabla za matične ćelije
  • 50 kom. nosača matičnih ćelija
  • 150 kom. matičnih ćelija
  • 10 kom. kaveza matičnjaka
Kategorija: