RAMOVI I PRIBOR ZA UŽIČAVANJE

Ramovi LR, DB, AŽ

Nosač rama LR i DB

Nosač rama 460mm

Bušač ramova

Nitne za ramove 1000 kom. 1kg

Čistač ramova

Zatezač žice

Električni žvrk

Ručni žvrk sa plastičnom drškom

Električni otklapač satnih osnova, ručni

Alat za krojenje satnih osnova

Satne osnove

Sunčani topionik saća, mali 1 DB ili 1 LR

Sunčani topionik saća, veliki 3 DB ili 4 LR

Ručna presa za izradu satnih osnova-LR, DB

Žica Inox Debljina: 0,45 mm

Žica Zn kalem-pocinkovana
Žica Cr kalem-inox
Debljina: 0.45 mm, 1kg, 0.5kg, 0.25kg