CENTRIFUGA – 3 rama

Prečnik: Ø50cm
Visina: 105cm
Koš: Plastificiran ili Inox
Vrsta ramova: Sve vrste ramova
Kapacitet ramova: 3

Kategorija: