CENTRIFUGA – 4 rama

Prečnik: Ø60cm
Visina: 105cm
Koš: Plastificiran ili Inox
Vrsta ramova: Sve vrste ramova
Kapacitet ramova: 4

Kategorija: