CENTRIFUGA – kombinovana

Prečnik: Ø65cm
Visina: 105cm
Koš: Inox
Kapacitet ramova: 6
Pogon: automatski 12V, 220V
Jacina motora: 130W
Promenljiva brzina i vreme rada automatike

Kategorija: